apocalypto

Tự nhiên mệt mệt bật tv lên coi, được nửa sau của bộ phim hay dễ sợ, gú gồ mới thấy film của Mel Gibson, trình làng năm 2006. Công nhận hay, và đúng chất Mel Gibson, dù người khác đóng. Ai wởn thì đọc thêm trong Wiki. http://en.wikipedia.org/wiki/Apocalypto

Advertisements

Tags:

One Response to “apocalypto”

  1. Ống kính Cuộc Sống Says:

    hay – và nhiều quá những cảm xúc tang thương trong cuộc sinh tồn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: