Bruce Lockhart

Lượn lờ một lúc lại tìm thấy 1 đc Tây chuyên nghề Vn dạy ở NUS, có vẻ cũng hay phết, nghe có vẻ như là cultural anthropology. Tại sao người Việt mình lại không nghiên cứu Vn mà lại toàn chờ thằng Tây nghiên cứu rồi đem lên đầu đội nhỉ? Thói quen, bản sắc, hay tại ngu quá? http://www.acm.sg/exhibitions/eventdetail.asp?eventID=395

ACM cũng đang tổ chức triển lãm nghệ thuật VN http://www.acm.sg/exhibitions/eventdetail.asp?eventID=290

Mà bọn Sing dạo này quan tâm tới Vn phết nhỉ, thêm 1 triển lãm nữa về Vn, được IHT chú ý cho lên trang bìa cuối luôn. http://www.nhb.gov.sg/SAM/Post-Doi+Moi.htm

Trong khi đó bọn IHT thì lại quan tâm đến các họa sĩ hơn, ví dụ tranh phật của Trương Tân (Chồng của Natasha Krajewskaja?) vẽ năm 1993, tranh Mùa thua Hà Nọi của Pham Luan (?) vẽ năm 1995, trong bộ sưu tập của Toh Hock Ghim (giống mấy tranh tui chép ở ngoài phòng tranh của tui, hê hê), Đẩy lùi chiến tranh (1996) của Đào Minh Trí, hay Thanh Sơn, Trần Lương, Vũ Dân Tân…

Phật – Trương Tân

Mùa Thu Hà Nội – Phạm Luân

Đẩy lùi chiến tranh – Đào Minh Trí

Hình và chú thích từ đây http://www.iht.com/slideshows/2008/08/14/arts/VIETNAMsingapore.php?index=5

Thêm nữa đây http://www.iht.com/slideshows/2008/05/20/arts/20Vietnamart-slide.php

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: