Trafalgar Square Festival

Video mới của tui, tính cạnh tranh với loạt phim Tây Bắc của anh Binh Nguyên bên SGTT, có vi tính quá không nhể, hê hê.

Advertisements

Tags:

One Response to “Trafalgar Square Festival”

  1. Nhocmap_in love Says:

    Chaien, đúng là Chaien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: