Lịch sử Vn

Có cái trang này để các chú bác nào muốn biết Tây học kiểu gì. Đây là giáo trình một môn học bình thường, GS John Whitmore ở York Uni, US, chủ đề là LS Vn, mỗi tuần 2 tiết, vậy coi như là cả năm học là 60 tiết – 4 unit/học trình. Các cô các chú để ý coi họ phải học bao nhiêu đề tài, đọc bao nhiêu sách.

Thôi tui đọc tiếp đây, cứ 2 ngày giải quyết xong 1 giáo trình 4 units đại học kiểu này thì không biết bao nhiêu lâu nữa mình sẽ thành Bùi Giáng nhỉ, hê hê. Đùa chút thôi, mấy cái tài liệu nội dung thực ra là đã đọc từ lâu rồi, bây giờ lướt lại để tìm cái mình cần tìm thôi.

ad 4Aug Sorry em, he he, link day, co luon ca cac tai lieu can doc cho nhung ai quan tam nua http://www.yorku.ca/uhistory/undergraduate/courses/3762/lectures.html

Tags:

One Response to “Lịch sử Vn”

  1. Princess Says:

    weblink dau anh oi? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: