C’est la vie

Tối qua đọc tờ báo chùa trên đường về, sáng nay vô văn phòng tìm thêm thông tin, hóa ra vào được một trang tưởng niệm trên mạng của Vũ Quang Hoàng Tú, sv kiến trúc Kingston bị chết vì bị xô ngã xuống đường tàu điện ngầm ở ga Earls’ court, London. Đọc text, nghe nhạc mà nước mắt trào ra.

http://quang-hoang-tu-vu.memory-of.com/About.aspx

In any family, the loss of a son would be devastating, but the story of Vu Quang Hoang Tu is filled with cruel ironies. He was the elder of two sons, his family had spent their life savings on his studies in London — a year-long English language course, which he had successfully completed, and a master’s degree in architecture. The English course cost $7,000 (£3,500) and the master’s cost £9,200. It took Tu’s parent all their life saving to save up this money — more than 30 years of savings. They now have no money left to spend on their second son. They had hoped that after graduation Tu would return and get a good job and pay for his brother to continue his education.

Advertisements

Tags:

One Response to “C’est la vie”

  1. 2Ti Says:

    Cậu ấy đẹp quá, cậu ấy có cả một tương lai rạng ngời phía trước, bao người kì vọng…thật xót xa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: